De grønne blogg

Regjeringens Klimakur 2030, en tåkelegging av regjeringens miljøtiltak

Den nå fremlagte Klimakuren med miljøtiltak frem mot 2030 viser egentlig regjeringens manglende vilje til å løse klimaendringene. Det satses delvis på gamle heste...

Norge kan ikke lenger kalle seg verdens beste land

Norge har  i nesten 30 år vært på topp i FNs liste over verdens beste land å bo i. Men nå når også klima og miljø er tatt inn i analysen så sank Norge helt t...

Skattepakke er fossilsubsidier

MDG leverer nå inn en klage på regjeringens skattepakke til oljenæringen til ESA-domstolen i Brussel.

Årsaken til klagen er brudd på EØS...

Syriske flyktninger, hvorfor vise så liten respekt for andre mennesker

Norge var allerede i mai i 2020 ute med å fortelle at vi skulle ta i mot 50 «sårbare flyktninger fra Hellas med stor sannsynlighets  for å få oppholdstillat...

Biden vil stoppe oljeborring i nord, regjeringen vil fortsette å ta ut olje

Joe Biden som USAs påtroppende president vil ha et midlertidig forbud mot oljeboring i Arktis. Regjerningen svarer at det kommer til å være oljeaktivitet i Barentsh...

Nye veier øker trafikken, flere blir bilister, og køene blir ikke borte

Nye veiprosjekter bidrar ikke til mindre køer viser undersøkelser  

Det bygges nye 4 felts veier som aldri før. Regjeringen bevilger rekor...

Skattebetalere må betale for store firmaer

Regjeringens kompensasjonsordning  medfører at enkelte store firmaer får et stort sugerør inn i statskassa og medfører at skattebetalere må støtte enkelte firma...

nyheter

...