kommunevalg 2019

Kommunevalget 2019 i Indre Østfold ble en spennende og oppløftende opplevelse for Miljøpartiet De grønne. Med en valgoppslutning på 57,56 % ga dette 20 307 stemmer, hvor MDG fikk 746 av disse. 271 av disse stemmene ble avgitt som forhåndstemmer. Det gjorde at vårt parti ble det 5. største partiet i kommunen Indre Østfold, noe som ble en økning på hele 1,2 % fra forrige kommunestyrevalg, på tross av at vi ved forrige valg bare stilte liste i 3 av de 5 sammenslåtte kommunene.

Vi kunne stille en liste til kommunevalget som besto ut av hele 22 gode kandidater noe som var med på å bidra til det gode resultatet. 3 av kandidatene ble nominert på de øverste plassene gjennom en spennende avstemning på årsmøtet.

Med dette gode resultatet sikret vi oss hele 2 av de 45 representantene i kommunestyret til den nye kommunen. Selv om vi tidligere hadde 3 representanter i 3 av kommunene så ble dette en vesentlig forbedring av resultatene da kommunestyrene hver for seg hadde 88 representanter. Dette bedrer vår mulighet til påvirke kommunens politikk i vår retning.

Vår nominasjonsliste med gode representanter, godt geografiske og alderssammensatte deltakere medførte stor valgtilslutning med også en betydelig andel personstemmer og slengere tildelt medlemmer på vår liste.

Gjennom det valgtekniske samarbeidet med SV og Rødt medførte dette at vi fikk en god uttelling av representanter i Formannskapet og de ulike hovedutvalgene. I formannskapet fikk vi både det faste medlemmet, første og fjerde vara. Vi fikk også det faste medlemmet i planutvalget.

Her finner du MDG Indre Østfold sitt arbeidsprogram. Arbeidsprogram

Du finner et foreløpig prinsipprogram som er basis for utviklingen av Indre Østfold MDG. Prinsipprogram

Til kommunevalget så har valgkomiteen utarbeidet ei valgliste med 24 kandidater. listeforslag-kommunestyrevalg-2019bm-73-kandidater-MDG

Våre tre toppkandidater til kommunevalget

  • Marius Hagen
  • Monica Marcella Kjærstad
  • Øyvind Woie

 

 

Indre Østfold MDG går til valg

  • Lokallaget Indre østfold MDG består allerede ut av mange aktuelle engasjerte medlemmer som kan bli kandidater på vår kommuneliste. Den spennende nominasjonsprosessen vil pågå fremover. Men er du en fremtidig politiker som mener MDG har en god profil så ta kontakt snarest. Her er det alltid plass til flere.