Oljeleting et tapsprosjekt – informasjon som på nytt holdes tilbake

15. februar 2021

Både dagens og tidligere regjeringer holder tilbake informasjon om oljeletingen.

Gjennom grillingen av Ole Borten Moe i Kontroll- og konstitusjonskomiteen blir vi kjent med at informasjon ble holdt tilbake om at oljeleting i Barentshavet kan bli et tapsprosjekt. Dette skjedde for 7 år siden med en oljepris på 120 dollar fatet.

Dagens oljeaktivitet med oljeleting på de mest avsidesliggende og sårbare steder blir lyst ut og utført også i dag. Og det til  en oljepris som er en tredjedel av prisen i 2013. Hvordan kan en sak for 7 år siden være å holde tilbake informasjon om risiko for tap, mens dette er mulig å la være å informere om dette i dag.

  • Er situasjonen slik at risikoen for tap er mindre i dag?
  • Medfører de nye leteområdene i Arktiske strøk mindre risiko?
  • Vil den lavere oljeprisen medføre mindre risiko?

Svaret er at risikoen er overført til staten og skattebetalerne. Gjennom høye FoU midler tildelt leting i arktiske områder og lukrative skatteordninger er det nå mange firma som ønsker å være med på tildelingen av nye blokker og starte prøveboring.

Det er mulig at Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet ikke holder informasjon tilbake om hvilke tapsrisiko som firmaene kan risikere. Men hva slags informasjon gis til de som virkelig tar risikoen for oljeboringen i nord.

I tillegg så finnes det en risiko om de klimaendringer som utslippene forårsaker som bl.a. kommer som følge av denne oljen. Og hvem skal bære denne klimarisikoen og betale for hva  det vil medføre.

Får dagens unge informasjonen om denne risikoen eller er dette noe som dagens politikkere kjenner til men holder tilbake?