Fotocredit:

FNs hovedrapport om klima; situasjon med ekstremvær er i gang

9. august 2021

FNs klimapanel (IPCC) har lagt frem sin delrapport av den sjette hovedrapporten (AR6) rundt status av jordklodens klima. Den slå fast at de forventende endringer av klimaet nå har blitt mer synlig, gjennom observasjoner av rekordmålinger av ekstremvær med økt lengde og intensitet av hetebølger, stormer og regnskyll.

Klimapanelet har fulgt de fysiske endringer som den menneskelige aktiviteten har påført klimaet over de siste 30 årene gjennom observasjoner og studier. Dette kommer tydelig frem gjennom rekordmålinger av temperaturer og nedbørsrekorder. På deler av jorda blir det satt varmerekorder i Canada med 49,6 0C, nedbørsrekorder med oversvømmelser og flommer i Nordlige deler av USA, Sentral-Europa og Kina. I tillegg er de tidligere sesongbetonte orkanene blitt et fenomen som nå pågår gjennom hele året med økt styrke og skadepotensial.

Norge er en av værstingene gjennom vårt forbruk av fossile drivstoffer. Men vårt bidrag til utslipp gjennom å utvinne olje og selge olje til resten av verden bidrar til et vesentlig større utslipp globalt. Vi er i dag verdens 7. største oljeprodusent. Vårt fortsatte aktivitet i Nordsjøen påfører derfor et stort bidrag til klimaendringene. Og mot alle anbefalinger (IEA) så vil Norge fortsette og øke letingen og utvinningen av olje.

Dette er mulig som følge av reduserte skatteregler som gjør oljeleting  økonomisk mulig for oljefirmaer men  reduserer skatteinntektene av aktiviteten slik at dette vil, når man tar med de store kostandene som etableringen av nye oljefelt medfører, medvirke til negativ inntekter til Norge. I tillegg vil fortsatt økt oljeaktivitet være en konkurrent til å finne fagkompetanse og finansiering til å finne alternative næringsaktiviteter på fastlands Norge.

Dette er noe som dagens regjering har omfavnet og støttet. Men i tillegg så støtter også partier som Arbeiderpartiet og Senterpartiet en fortsatt økt oljeaktivitet. Det argumenteres med at Norge trenger oljeinntektene og arbeidsplassene. Selv om det  fortsatt mulighet til å utvikle alternativer så vil trolig også neste regjering være en klimaversting selv om det er kjent hva dette innebærer med FNs klimarapport.