Lokalpolitikken blir i stor grad preget av hvem som blir valgt inn i kommunestyret. Sakene som behandles er nærme folk og kreves kjennskap til dem på nært hold. MDGs kandidater er opptatt av å bevare lokal natur, kutte klimagassutslipp, skape et rausere lokalsamfunn med gode møteplasser og sørge for at de ansatte i kommunen som jobber med mennesker skal få tid til å gjøre nettopp dette.