Nyheter

Grønn økonomi bedrer levevilkår for alle

Målet for økonomien må være gode og trygge liv innenfor naturens tålegrenser, ikke stadig
høyere produksjon og økt materielt forbruk

...

Hvorfor bygge mer motorveier når vi trenger alternativer

Biltrafikken er en av de største kildene til utslipp av klimagasser, og er den største årsaken til helseskadelig støy, lokal luftforurensning og utslipp av mikropl...

Miljøpartiet De Grønne

Norsk oljes Rystad-rapport fordreier fakta om konsekvensene med norsk oljeproduksjon

Oljefrontkjemperne har bestilt en rapport for å få frem sine argumenter. Konklusjonene ble Rystad-rapporten:

...