Fortsatt mulig å ha lave avgifter på elbiler til 2022

EØS-tilsynet Esa godkjente onsdag momsfritaket på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år, fordi de mener det er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

EØS-avtalen tillater at statsstøtte kan brukes for å fremme miljøverntiltak som kan bidra til å øke andelen av nullutslippsbiler. Esa mener at tiltaket er i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp, skriver Esa.

Hva som skjer etter 2020 er fortsatt usikkert. Men det er avhengig av hvilken regjering vi har og hvordan de er innstilt på klimatiltak og om de har ønske om at utslippsfrie biler skal få en fordel. Det er begrenset med hvor mange partier som har en reell klimapolitikk.

20. desember 2020