Fotocredit:

Heliumballonger må forbys 17. mai.

Interpellasjon fra Thomas Bedin (Miljøpartiet de Grønne) om tiltak for å begrense salg av heliumballonger i Hobøl kommune.

26. april 2018

Flere kommuner innførte forbud mot salg av heliumballonger i fjor, i år har atskillig flere fulgt etter.

Helium er et viktig grunnstoff som utvinnes i forbindelse med gassproduksjon. I de fleste gassreserver er det kun en liten andel helium, og derfor ulønnsomt å utvinne. I tillegg til å bruke helium i ballonger for underholdning er det en viktig gass for sykehus, innsamling av værdata, i romfartsteknologi og sveising med mer. Grunnstoffet er et knapphetsgode, som kan tømmes på et par generasjoner med dagens forbruk.

Ballongene bidrar i tillegg til økt plastforurensing både til lands og til vanns. Nesten daglig avdekkes de skadelige virkningene av plast i naturen. Plasten som brukes i heliumballonger er belagt med en tynn metallfolie, noe som gjør at den brytes ned enda saktere enn vanlige plaststoffer. Vi ser stadig eksempler på hvordan plast i naturen gjør skade på fugl, fisk og andre levende organismer.

Slik situasjonen med plastforsøpling er i dag, tror vi et slikt forbud er både ønsket og forventet av kommunenes innbyggere, uavhengig av politisk ståsted.

Saken legges fram med følgende forslag til vedtak.

  1. Hobøl kommune vil nekte gatesalg av heliumballonger i Hobøl, med hjemmel i kommunens politivedtekter, med virkning fra 16. mai 2018.
  2. Kommunestyret ber ordføreren oppfordre lag og foreninger i Hobøl om å unngå bruk av heliumballonger i forbindelse med sine arrangementer.