Koronatiltakene benyttes til å forverre klimaet

18. februar 2021

Undersøkelser viser at Norge benytter mye penger til å holde bedrifter flytende. Regjeringen har hatt en styrt politikk om nettopp dette. Spørsmålet er hvorfor kunne ikke tiltakene vært benyttet til omstilling av Norges næringsliv til en grønn fremtid og for å fremskynde klimatiltakene.

Bare 2 % av koronautbetalingene ble brukt til miljørettede tiltak. Og mange av tiltakene er med på å øke utslippene og forverre situasjonen. Norge er en av verstingene i forhold til de andre landene i undersøkelsen.

Korona har medført store utbetalinger for å holde samfunnet oppe gjennom krisen. Dette er midler som  er hentet fra offentlige midler. Regjeringen har hatt muligheten til å benytte disse midlene til omstilling og til å fremskynde tiltak som kunne redusere utslipp. Verden bruker 12 % av omstilling mens Norge bare benytter 2 % av tilskuddene kan vises til miljørettede tiltak. Mens opprettholdelse av store forurensere har fått brorparten av tilskuddene.

Et av eksemplene er tilskuddene til flyselskapene. Disse er gitt helt uten forbehold slik f.eks. slik Frankrike har gjort. Og en tredjedel av tilskuddet eller 90 milliarder kroner går rett til olje og gassaktiviteten.

Dette er ikke fremtidsrettet handling og setter omstillingen til grønt næringsliv tilbake. Ved å subsidiere den forurensende aktiviteten så blir det en konkurransevridning som bidrar til at pågående alterntiv aktiviteter kommer tapende ut både økonomisk men også når det gjelder kunnskap og engasjement.

Regjeringen er på ville veier i sin politikk og hindrer en naturlig utvikling av landet. For å kunne hevde oss mot internasjonal konkurranse må Norge næringsliv gjøres grønnere da markedet kommer til å etterspørre slike produkter fremover.