Lev bedre med sunn mat og god helse

Vi vil redusere helseskader gjennom mindre forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og daglig mosjon.

19. juni 2019

Helsevesenet må styrkes og utvikles videre. Legevakten må få gode vilkår og arbeidsforhold lokalt plassert i hele kommunen. Vi vil at det kommer polikliniske tjenester i kommunen med Helsehuset som et sentralt senter som sikrer alle en kortreist og god behandling. Vi ser det som en fordel med ideelle og private aktører som kan gi et større mangfold og kvalitet i nærområdet. Men vi ønsker ikke at det blir en todeling av helsevesenet der økonomi kan gi fortrinn i helsekøen.

Sykehjemmene må få en utvikling som sikrer de eldre en verdig tilværelse med tilstrekkelig med måltider til normale tider og gode boforhold. Det etableres retningslinjer for alle måltider som sikrer tilstrekkelig antall måltider med næringsrik og smakfull lokalprodusert mat.

Vi har hørt om manglende kveldsmåltid, og høy temperatur på sykehjemmene. Sosiale nettverk, aktiviteter på tvers av generasjoner og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og lidelser, samtidig som det kan redusere den enkeltes behov for hjelp fra det offentlige. De Grønne vil utvide mulighetene for omsorgslønn.
Gjennom fornuftig bruk av teknologi kan vi øke kvaliteten på behandling og omsorg, og gjøre den godt tilpasset den enkelte bruker.

Jordbruket skal produsere sunn og miljøvennlig mat av de rike ressursene vi har i Norge. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden. Det vil vi gjennom at offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud. Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat.

Vi bor i et landlig område med gode muligheter friluftsliv. Dette har en helsemessig og psykisk effekt for befolkningen. Men dette krever tilrettelegging og innsats slik at flere områder blir utviklet.

Vi vil:

● Innføre livskvalitet som overordnet politisk mål, med redusert forurensning, stress og kjøpepress som en verdi.
● Etablere lokale legevakttjenester i nærmiljøer og jobbe for at det kommer et dagtilbud med polikliniske tjenester i Helsehuset
● Sykehjem med god livskvalitet gjennom gode måltider, variert aktivitetstilbud og en verdig tilværelse.
● Gjøre det enklere for arbeidstakere å velge kortere arbeidstid og gradvis redusere arbeidstiden fra 37,5 til 30 timer per uke med økt mulighet for mer friluftsliv og tid for familie og venner.
● Bidra til å styrke landbruket til å tilpasse seg fremtidige utfordringer og med biologiske dyrkningsmetoder.
● Lokalprodusert mat må få en god plass i det offentlige tilbudet på skoler, sykehjem og offentlige kantiner.
● Legge til rette for at alle grupper kan komme seg ut i naturen i sitt nærmiljø for å få enda mer glede av den fine naturen vi har i kommunen.