Manglende satsning på nye grønne virksomheter

23. februar 2021

Situasjonen tilsier at det vil bli et stort behov for å utvikle og produsere fremtidens batterier. Norge har mange fortrinn som batteriprodusent som energi og ledige arealer som bør tilbys til fremtidige miljørettede virksomheter. Men myndighetene legger i liten grad til rette for at slike produsenter skal velge Norge

Batterier vil bli en viktig del av den grønne omstillingen og bidra til å redusere klimautslippene. Både innen samferdsel, med bil, båt og tog, og bygninger, industri og landbruk vil batterier endre fremtidens metoder og system.

Sverige har sett dette potensialet og bidratt til å få en stor produsent av batterier til å bygge Europas største batterifabrikk i Skellefteå. For få denne utviklingen har svenske myndigheter bidratt med 500 millioner kroner i forskings- og utviklingsmidler.

Det har vært produsenter som har vist interesse for å bygge batterifabrikker i Norge også. Men det har i motsetning til Sverige bare vært en beskjeden vilje til å få etableringen hit gjennom å tildele bare 54 millioner korner til utviklingsstøtte. Til sammenlikning så har oljebransjen fått 8 milliarder kroner i 2020 som koronatilskudd.

Dette er et tydelig bevis på hvor langt inne regjeringens vilje er for å satse på alternativ grønn næring. Dette kan være et etterlyst alternativ, som erstatning til den forurensende oljenæringen, som vi skal leve av i fremtiden.

Fabrikken som nå er under oppføring i Sverige er klar for å settes i produksjon i 2023. Den vil skape 3000 nye arbeidsplasser til produksjonen. I tillegg vil dette bidra til mange sekundærarbeidsplasser i Skellefteå. Det er spådd en rivende utvikling for området som får denne muligheter som kan sammenliknes med den utviklingen som Stavanger har hatt som oljehovedstad.

Med regjeringens ensidige tankesett for å pleie eksisterende oljeaktivitet vil landet til slutt stå uten konkurransedyktig næring som kan erstatte oljen i fremtiden. Det hindrer nytenkning, utviklingsvilje og mulighetrom for en grønn omstilling.