MDG vil hjelpe bygdene med grønn omstilling

10. september 2021

MDG vil at staten skal hjelpe byer og tettsteder med å legge til rette for bærekraftig transport. Fossil transport står for over 30% av klimagassutslippene i Norge. Derfor må det bli enkelt og billig for folk å ta bussen, sykle på trygge og effektive sykkelveier, og gå eller sykle til jobb og skole.

Det koster naturligvis å bygge bussfelt, sykkelveier, fortau, som gjør oss mindre avhengig av å kjøre bil. Men det er en investering i et bedre byliv for folk og framtidsretta, klimavennlig transport.

Vi må gi mer plass til folk i byene, og mindre plass til biler. Da blir det enklere for folk å være i byen og bruke kulturlivet og service-tilbudene som er der. Da blir det hyggeligere for både barn og voksne å bruke byen. Samtidig reduserer vi støy, støv, utslipp og ulykker som biler forårsaker.

I dag bruker regjeringen byvekstavtaler for å stimulere til at flere velger kollektiv, sykkel og gange framfor å kjøre bil. De er gull verdt for byer som da får støtte til å utvikle byen til å bli mer menneske- og miljøvennlig. Problemet er at byvekstavtalene prioriterer store byer. Dermed er det en haug med småbyer og tettsteder som ikke får en eneste krone til å redusere bilavhengighet.

Jeg er glad for at Sarpsborg og Fredrikstad får byvekstavtaler, men det er trist at hverken Moss, Halden eller steder som Mysen og Askim får noe hjelp. Derfor må vi få på plass både by- og bygdeutviklingsavtaler som kan sørge for at også distriktene får utviklet seg på bærekraftig vis.

Stem MDG for bærekraftige byer og bygder!