Meninger i Smålenene

Miljøpartiet vil ha et balansert og medmenneskelig samfunn

De materielle verdiene og høyt forbruk er for mange målet på vellykkethet. Dette går ut over vår jordklode og utarmer de begrensede ressurser vi har tilgjengelig. Men det går også ut over de svakeste i samfunnet. Vi ser en økende forskjell mellom fattig og rik, der det legges press og begrensninger på uteliggere, fattiges rettigheter og innvandrergrupper. Vi føler det på kroppen nå som mange flyktninger står og banker på døren i sin ytterste nød og ber om hjelp.MDG er et parti som har sin bakgrunn i en ideologi på nasjonal og internasjonalt nivå med grunnleggende prinsipper. Klodens ressurser blir ikke større, men vi blir stadig flere som deler på dem. Vi legger allerede beslag på to til tre ganger mer ressurser enn hva jorda kan tåle over tid. Dagens forbruksnivå er derfor mer enn et alvorlig miljøproblem. Det er et globalt fordelingsproblem. Veksten i norsk forbruk har i stor grad fullført sin opprinnelige velferdsmisjon. Vi blir ikke lenger lykkeligere av å bli rikere, og vi blir verken lykkelige eller rike på sikt av å ødelegge livsmiljøet vårt.Den innflytelse vi i De Grønne kan få etter valget vil vi bruke til å støtte de saker som bidrar til et mer balansert og medmenneskelig samfunn. Selv om Hobøl kommune lider av en vanskelig økonomi, så vil vi bidra med å sørge for at reduksjoner og innsparinger ikke går ut over miljøet og de svakeste i samfunnet.Miljøpartiet vil ha en hverdag gjennom miljøvennlige løsninger, mer gjenbruk, rikere opplevelser og mer tid til hverandre. Vi ønsker å gi alle grupper i samfunnet, uavhengig av økonomi, rusavhengige, flyktninger, unge, eldre, en større respekt og høyere medmenneskelighet gjennom en grønn og likeverdig profil. Vi vil forsøke å stoppe nedbygging av de ressurser som vi lever av, som matjord og fiskerike områder. Vi vil støtte alternativer som gir fremtidige generasjoner en mulighet for å få gode livsvilkår. Gi en støtte til fremtiden, stem grønt.


Listekandidat for Hobøl MDG

Sten Inge Tunli