valgbrosjyre
Fotocredit:

NÅ ER DET ALVOR

Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren er i ferd med å øke ukontollert som følge av drivhuseffekten.

12. desember 2018

For snart 160 år siden beviste den irske forskeren John Tyndall at jorda hadde en drivhuseffekt, og målte effekten ulike gasser hadde på å absorbere varmeenergi i atmosfæren. Dette ble ytterligere understreket i 1896 av den svenske forskeren, Svante Arrhenius, som påviste at menneskeskapte CO 2 –utslipp ville øke jordas temperatur.
Det er altså ingen ny kunnskap som gjør at dagens forskere nå slår på stortromma.
Den eneste langsiktige løsningen er, så raskt som mulig, å få utslippene ned til null.

Vi må kort og godt i Norge og ned til det minste lokalsamfunn arbeide for å få utslippene ned gjennom utvikling av nullutslippsteknologi. Det haster!