Norge kan ikke lenger kalle seg verdens beste land

Norge har  i nesten 30 år vært på topp i FNs liste over verdens beste land å bo i. Men nå når også klima og miljø er tatt inn i analysen så sank Norge helt til 16 plass.

Ved å ta med faktorer som klimagassutslipp og ressursbruk i FNs Human Development Report sin liste sank Norge på rangeringen.  Norge har et forbruk på hele 37,9 tonn per innbygger som gjør at vi har det 6. høyeste forbruket av 169 land som er med i undersøkelsen. Med vårt utslipp på 8,3 tonn CO2 per innbygger er vi blant de 30 landene med høyest utslipp. Dermed mistet vi vår topplassering  som vi har hatt så lenge.

For å kunne bo i et av verdens beste land må vi også måtte se helheten av vår levemåte. Når vi nå har et så stort fotavtrykk så er vårt land ikke bærekraftig og i økologisk balanse.

Ved å fortsette å leve på denne måten så bidrar vi til klimakrisen og til å forbruke jordas begrensede ressurser.

 

15. desember 2020

Vi må endre måten vi lever på slik at vi igjen kan få bo i verdens beste land. Dagens sammensetning av Stortinget medvirker ikke til en slik bedring da dagens politikk er økt forbruk og vekst. Dette bidrar til et for høyt utslipp og reduserer ikke vårt fotavtrykk. Vi må derfor  få en ny sammensetning av politikkere som kan få Norge tilbake på toppen av lista gjennom å skape et bærekraftig samfunn. Dette er et ansvar vi må ta.