Norsk oljes Rystad-rapport fordreier fakta om konsekvensene med norsk oljeproduksjon

Oljefrontkjemperne har bestilt en rapport for å få frem sine argumenter. Konklusjonene ble Rystad-rapporten:

7. september 2021

Sammendrag fra rapporten:

  • Kutt i norsk oljeutvinning vil øke de globale klimagassutslippene.
  • Det vil gi marginale lavere klimagassutslipp
  • Men siden halvparten av utvinningen på norsk sokkel er gass vil en reduksjon av norsk produksjon øke de globale utslippene.

Bakgrunnen for konklusjonen er at oljeproduksjonen er en sammensetningen av gass og olje, der gass har lavere utslipp enn olje, og at bortfallet av salg av olje også vil medføre bortfall av gass.

Det som er problemet med rapporten er at den hevder at om norsk oljeproduksjon opphører vil den ”miljøvennlige ” gassen også opphøre og erstattes av andre fossile og mer forurensende energikilder. Hva om landene som i dag kjøper gassen og oljen velger et annet alternativ. EU som er den største eksportøren av gassen jobber hardt med å finne mer miljøvennlige energikilder. F.eks. den elektriske energien som er tenkt å gjøre ”plattformene” mer miljøvennlige, kan ikke den selges til Europa isteden?

Rystadrapporten er et øyeblikksbilde av situasjonen der både utslipp i forbindelse med produksjonen av de enorme konstruksjonene er utelatt, transporten av olje og gassen, og produksjonen av transportlinjene, og saneringen av plattformer, utstyret, og borrehullene som en dag må tas ut av produksjon. Og hva med utslippene som forbrenning av oljen og gassen forårsaker. Hvorfor er ikke disse med i regnestykket.

Utslipp i forbindelse med oljeproduskjonen er beregnet til (SSB 2020) 13,3 mill. tonn CO2, den desidert største utslippskilden i Norge.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin utslippspublikasjon konkluderer med at reduksjon av norsk oljeproduksjon vil gi store globale utslipp. Beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon faller globale CO 2 -utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp).

Rystad-rapporten må betraktes som et rent bestillingsverk av oljeinteresser for å fordreie virkeligheten. Hensikten er å få oss til og tro vi kan fortsette denne aktiviteten slik vi fortsatt skal kunne varme opp kloden. Bare for at noen skal kunne tjene mer penger.