Nye veier øker trafikken, flere blir bilister, og køene blir ikke borte

Nye veiprosjekter bidrar ikke til mindre køer viser undersøkelser  

Det bygges nye 4 felts veier som aldri før. Regjeringen bevilger rekordstore budsjetter til veibygging. Dette skjer tross at det er godt kjent at nye veier vil bidra til økt trafikk. Den nye veien  endrer reisemetode for de reisende som går fra å benytte kollektivmidler og blir bilister. Dette medfører at den kapasiteten som ble bedre med den nye veien ved åpning gradvis blir  brukt opp til økt biltrafikk.   Det viser bl.a. undersøkelsen som Transportøkonomisk Institutt har gjort i Blindheimstunnelen i Ålesund og Sørkorridoren i Oslo.

Utbygging av nye 4 felts veier øker til tross for at det er vedtatt at økningen av trafikk skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det som skjer er at nye veier medfører det motsatte. Reisende velger den metoden som bidrar til best komfort som normalt er bilen. Resultatet er at kollektivtrafikken som er avhengig av billettinntekter, og at flest mulig benytter buss, trikk eller tog, taper inntekter, som medfører at bussruter legges ned eller reduseres. Det betyr igjen et dårligere tilbud til de som er helt avhengig av å bruke kollektivmiddel, de som ikke har førerkort, har et handikap, unge, eldre eller de som av en eller annen årsak ikke kan kjøre bil.

Resultatet blir at køen etter hvert blir som før, reisetiden blir lengre for alle, også for busser, og forurensning med eksos, støv og støy, øker. Og i tillegg så må bilistene betale mer for å bruke veien gjennom bompenger. Altså alle taper.

 

9. desember 2020

Den politikken som regjeringen i dag fører må endres. Vi må slutte å bruke masse penger på nye veier og heller gjøre det mer attraktiv å bruke kollektivt, kunne bruke sykkel eller gange.