Regjeringen gir støtte til Norwegian, setter klimapolitikken til Norge på bakken

21. januar 2021

Regjeringen velger  å gi en gigantstøtte på 1,5 mrd. kr til Norwegian for å opprettholde den klimafiendtlige virksomheten. Dette viser hvordan regjeringen bruker skattebetalernes penger til å støtte et selskap som bidrar til økt flytrafikk gjennom sin  lavprispolitikk. Støtten gjøres uten noen betingelser for å redusere sine klimagassutslipp.

Selv om den førte politikken fremsnakker sin grønne politikk, med Iselin Nybø i Venstre i spissen, så utfører regjeringen motsatte handlinger. Flytrafikken utgjør omkring 12,5 % av Norges totale utslipp eller 7 mill. tonn Co2 per år (ref: Fremtiden i våre hender). Til sammenlikning så utgjør alle tiltakene som er tenkt i Klimakuren i år 2030  en reduksjon på i underkant av 10 mill. tonn per år.