Regjeringens Perspektivmelding

12. februar 2021

Den fremlagte perspektivmeldingen mangler den virkelige forståelsen av problemstillingen, klimaendringene.

Regjeringen veier økonomisk vekst opp mot miljø, der fortsatt velstand og aktivitet vinner. Klimatiltak kostnadsberegnes der tiltakene utgiftsføres og overføres til neste generasjon å betale. Perspektivmeldingen legger ikke opp til å se realiteten i hva en videreføring av dagens aktivitet medfører. Tanken om fortsatt inntekt av denne forurensende aktiviteten er for fristende, selv om prisen på olje er svært usikker og skatteinntektene av aktiviteten er sterkt redusert.

En omlegging med en drastisk redusert oljeaktivitet er ikke vist som et alternativ. Selv om oljeaktiviteten holder på viktige kunnskapsressurser og fortrenger muligheten for nytenking og utvikling av nye aktiviteter og produksjon. Isteden velger regjeringen å kjøre mot stupet til oljeaktiviteten ikke gir noen verdi lenger, bare utgifter med å rydde opp etter aktiviteten.  Med politikken som vist i Perspektivmeldingen vil Norge miste handlingsrommet for omstilling .

Det som er spesielt alvorlig er at den fortsatte oljeaktiviteten vil medføre store skader på klimaet. I Perspektivmeldingen skyver regjeringen fra seg ansvaret og legger dette til forbrukeren. En slik melding bør se helheten og ikke bare se klimaendringene som en kostnad.