Skattebetalere må betale for store firmaer

Regjeringens kompensasjonsordning  medfører at enkelte store firmaer får et stort sugerør inn i statskassa og medfører at skattebetalere må støtte enkelte firmaer betingelsesløst.

Det medfører også urimelighet at kompensasjonsordningen tilgodeser enkeltvise firma med en vesentlig andel av støtten. De 5 firmaene Oslo Plaza, Hurtigruten, Scandic, Color Line,  og PGS internasjonal får hele 402 mill. kroner, eller 46 prosent av hele ordningen  på nesten 900 mill. kroner. 2800 firmaer må dele på de resterende midlene.

Kompensasjonen er alene en støtte til å redde firmaer og ikke arbeidsplasser. Støtten gis helt uten vilkår for å opprettholde ansatte, hindre store avkastninger, eller heve lederlønninger. Dette bidrar til at store formuer kan vokse selv i denne ekstremt vanskelige tiden vi er i og sende regningen til befolkningen.

Det internasjonale oljeseismikkfirmaet PSG  har alene fått 284 mill. kr. selv om firmaet bare har 1800 ansatte og bare et begrenset antall arbeider i Norge. Firmaet har slitt økonomisk lenge uavhengig av pandemien. De borgerlige partiene ser Corona som en mulighet til å subsidiere enkelte firmaer og redde disse selv om dette medfører en konkurransevridning, skjevhet i forhold til bærekraft og miljøtenkning.

Denne kompensasjonsordningen med økt tak på kompensasjon til 80 mill. kr er støtte av regjeringen og FrP.

4. februar 2021