Skattepakke er fossilsubsidier

MDG leverer nå inn en klage på regjeringens skattepakke til oljenæringen til ESA-domstolen i Brussel.

Årsaken til klagen er brudd på EØS reglene som den gigantiske oljeskattepakken medfører. Den er en kapitalinnsprøytning til oljenæringen på 100 milliarder kroner per år i 2020 og 2021. Dette vil medføre en stor forskjellsbehandling av næringslivet gjennom å bruke koronamidler til å subsidiere deler av næringen på bekostning av annen konkurrerende virksomhet. I tillegg så medvirker økt oljeutvinning til økte utslipp av klimagasser og en seier vil være et viktig signal nasjonalt og internasjonalt om de uheldige virkningene slik subsidiering virker.

Oljeskattepakken vil medføre bruk av samfunnets midler beregnet til minst 7 milliarder årlig i 10 til 30 år fremover av våre felles midler. Denne subsidieringen vil medføre  at oljeselskapene vil få drive sin virksomhet med redusert risiko. Vi ser virkninger av dette bl.a. gjennom at over 30 oljeprosjekter som tidligere var avskrevet som lite drivverdige nå likevel blir vurdert økonomisk å sette i drift som følge av de gunstige vilkårene. Disse utbetalingene av friinntektene betyr at oljeselskapene får en investeringsstøtte på hele 13 % på alle oljeprosjekter. Det er ingen annen næring som får en slike korona-tilskuddsordning.

Gjennom denne skattepakka så bidrar regjeringen til å videreføre en aktivitet som heller bør trappes ned nå som verdien på olje er så lav. Gjennom å forskjellsbehandle næringer så hindres en naturlig utvikling av næringslivet der nyskapning og kunnskapsutvikling av andre aktiviteter som fornybare energikilder blir skadelidende.

I en tid hvor vi begynner å se virkningen på klimaendringene etter mange års forbruk av fossilbasert energi så mener MDG at det er feil å bruke folkets midler til å subsidiere denne næringen. Da ser MDG riktig å benytte alle lovlige midler å forsøke å hindre en slik vanvittig forskjellsbehandling på bekostning av miljøet.

15. desember 2020

Det er utradisjonelt at et politisk parti går til slike virkemidler. Men når det gjelder hensikten å begrense klimaendringene for senere generasjoner så er vi villige til å forsøke alle midler. Det gjelder vår felles fremtid, for de som vokser opp nå og for senere generasjoner. Vi håper derfor at vi vil få medhold i klagesaken slik at næringslivet kan oppleve likhet mellom næringer og at dette kan  motivere alle som jobber for å synliggjøre at næringer som bidrar til fossile utslipp ikke kan få fortsette.