Skivebom av KNA om Elbiler

10. september 2015

Espen C. N. Endal

Som eier av en elbil føler jeg meg ganske provosert av å bli kalt en skurk av en automobilforenings talsmann.

Å slippe moms og engangsavgift pga. avgiftsfritak er ikke det samme som å snyte! Når man snyter på skatten, unndrar man seg skatt ulovlig, og det er ikke sammenlignbart med elbilens økonomiske insentiver.

Det viktige er at det virker. Nå som elbilene har blitt såpass store og sikre at "vanlige" folk vil ha dem, og de ikke lenger koster det dobbelte av en fossilbil i samme størrelse, er valget om en miljøvennlig bil mulig å ta. Dette til tross for at bilpressen har gjort sitt ytterste for å spre rekkeviddeangst.

De aller fleste elbileiere, i hvert fall de som er medlem i Elbilforeningen, regner med at de fleste av de økonomiske insentivene blir borte etter hvert. De fleste vil heller ikke ha noe i mot å betale bompenger og veiavgift, og engangsavgift og momsfritakene kan bli borte når antallet produserte elbiler gjør at produksjonskostnadene går ned. Kollektivfeltfordelen vil nok også forsvinne etter hvert.

At elbiler ikke lenger er "skranglete plastkasser", men fullverdige biler, endrer ikke på elbilens miljøfordeler. Man kan godt kalle Tesla Model S en luksusbil i 2-tonnsklassen, men faktum er at det er den første elbilen som gjør at en familie kan ha den som eneste bil uten å være begrenset av rekkevidde. De aller fleste ville kunne klart seg med en elbil av typen Mitsubishi iMiev, Nissan Leaf, Volkswagen E-Up eller Ford Focus Electric for 95% av kilometerne som blir kjørt i løpet av et år. Men med en Tesla kan man også bruke den på ferie eller hytte.

Når det gjelder bruk av elektrisk kraft er elmotorer opp mot 90 prosent effektive. Kanskje Sørby vil fortelle oss virkningsgraden på en moderne bensinmotor?

Vi kan være enige i at elbilens totale miljøfordel reduseres når batteriet lades med uren strøm (kullkraft). Dette er imidlertid ikke en særlig aktuell problemstilling i Norge. Det at elbiler lades på kullkraft er et verstefallsscenario. Det er svært sjelden at norske elbiler lades med importert strøm, og denne kommer da fra Sverige, som har vann- og atomkraft. Sier du at vi skal påstå at fossilbiler kjører på drivstoff fra oljesandutvinningen i Canada? Når du tar med forurensingen og energibruken for å utvinne oljen fra bunnen av Nordsjøen opp til oljeplattformer, frakt av olje inn til raffinerier, selve raffineringen, og til slutt frakt av drivstoffet i lastebiler (som også bruker fossilt drivstoff) ut til bensinstasjonene, er ikke energibruken i samme liga engang. Og det er før selve kjøringen!

Vet du forresten hvor mye av oljeindustrien som er subsidiert? Dagsavisen skrev i 9.2.2012 at "En ny rapport fra Global Subsidies Initiative, viser at sektoren sparer 25 milliarder i året på gunstige avskrivningsregler og refundering av utgifter". Subsidier av elkraft kommer hele samfunnet til gode, for du bruker vel også strøm?

I dag er det omtrent 19.500 elbiler i Norge, ca. 4 prosent av den totale bilparken. Dersom vi drøyt femdobler antallet, vil vi ha 100.000. Hvis alle kjøres i snitt 15.000 km per år, med et snittforbruk på 0,18 KWh/km blir det til sammen 270 GWh. Dette utgjør 0,24 prosent av 2011-forbruket (114.275 GWh, ifølge SSB) av strøm i Norge. Om hele personbilparken, anslagsvis 2,5 millioner biler, skulle gått på strøm - med samme kjørelengde - ville det betydd 6.750 GWh eller rundt seks prosent av totalforbruket i samme år.

Mvh,

Espen C. N. Endal

Miljøpartiet De Grønne, Hobøl og Spydeberg