Skjerping av asylpolitikken, AP, SP og FrP står sammen om innstramninger

De tre partiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har blitt enige om å fremme ytterligere innstramninger i flyktningpolitikken.

Dette lovforslaget fremmes i en tid hvor flyktningene har fått det ekstra vanskelig med utfordringer med smitte, stagnasjon i fredsprosessene, og problemer med verdensøkonomien. Situasjonen gjør det vanskeligere å være flyktninger og medvirker til følelsen av håpløshet.  I en slik periode så danner partiene SP og AP en allianse med FrP som skaper et flertall for å skjerpe innvandringspolitikken.

Arbeiderpartiet fremmet mandag  7. desember krav om at regjeringen må komme med lovendringer som skal begrense muligheten for familiegjenforeninger. I tillegg ble det lagt frem et krav om å utarbeide en plan for hvordan Norge skal stille økte krav til identitet som middel for bidra til mer effektiv utsendelse av flyktninger til land uten for EU. Og det ble lagt frem krav om forskriftsendringer til økte betingelser for selvforsørgelse ved familiegjenforeninger. Disse kravene fikk flertall med støtte fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Dette samarbeidet i innvandringspolitikken synliggjør en politisk dreining som har blitt mer og mer synlig over tid. Til tross for at FrP i sin budsjettbehandling klarte å få inn skjerpinger i asylpolitikken så kommer ytterligere innskjerpinger ved hjelp av Ap og SP.

12. desember 2020

Dette vedtaket er nok bare et forvarsel på en mulig fremtidige politiske dreining fra partiene AP og SV. Vi trenger politikkere som har et menneskesyn som respekterer alle typer mennesker.