Syriske flyktninger, hvorfor vise så liten respekt for andre mennesker

Norge var allerede i mai i 2020 ute med å fortelle at vi skulle ta i mot 50 «sårbare flyktninger fra Hellas med stor sannsynlighets  for å få oppholdstillatelse».  Etter dette har regjeringen trenert saken i over 6 måneder. Spesielt etter katastrofen i Mòria flyktningeleir i september da flyktningene  mistet det lille de hadde synliggjøres det en parodi på hvordan Norge behandler mennesker som er i nød. Det kommer mange illevarslende tilbakemeldinger fra flyktningeleirene om en forverring av tilstanden til flyktningene. Pandemien medfører at flyktningene er ekstra sårbare under de forholdene de lever under. Spesielt meldes det om at for småbarnsfamilier er tilstanden uholdbar med fare for at det oppstår varig skade på barna.

 

10 land har nå i desember begynt å frakte ut flyktninger fra Hellas. Etter planen skal det nå sendes 8 fly med flykninger til ulike land i Europa. Men Norge mangler.

 

Det er over 100 kommuner som har redegjort for at de kan ta imot flyktninger. De 50 flyktningene som Norge snakker de skal ta i mot kunne mangedobles. Mottaksapparatet for asylsøkere har god kapasitet.  Kravet regjeringen stilte om at 8 andre land også måtte ta i mot flyktninger er oppnådd. Det er mange familier som imøtekommer de kriteriene som er stilt. Hvorfor da vente. Trolig må vi vente langt inn i 2021 opplyser UDI (ref. Vårt Land).

 

10. desember 2020

Hvorfor har vi en regjering som virker handlingslammet overfor mennesker i nød. Er det virkelig slik Norge vil fremstå. Vi må tvert i mot få politikkere som viser at vi bor i et medmenneskelig samfunn der vi har høy respekt overfor andre mennesker spesielt for de som er i nød.