Vi resirkulerer bare 2,4 prosent av vårt forbruk

Hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker i Norge hvert år, blir ikke ført tilbake til kretsløpet, viser en fersk analyse.

Ifølge rapporten har Norge et av de høyeste forbruk per innbygger i verden, med 44,3 tonn per person. Analysen undersøker forskjellige scenarioer innen ulike næringer som kan bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi. Dette innebærer blant annet en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi, sirkulære matsystemer, en sirkulær byggebransje og sirkulære matsystemer.

17. desember 2020