Fotocredit: Sten Inge Tunli

Vi sitter mye mer enn vi tror

4 av 5 nordmenn sitter for mye viser en MMI undersøkelse. Og under 4% av oss beveger oss nok til å følge helsemyndighetenes anbefalinger for aktivitet.

5. september 2018

Vi nordmenn tror vi er et aktivt folkeslag. Men internasjonale studier viser at vi  beveger oss langt mindre enn vi tror.  Faktisk så er vi mindre aktive enn de fleste andre europeiske land. Både svensker og finner beveger seg mer enn nordmenn. Og italienere går for eksempel vesentlig mer enn oss.

Og dette er en trend som øker. Vi beveger oss mindre og mindre viser en undersøkelse. Årsaker er blant annet at vi bruker mer og mer tid i bilen. Vi kjører hit og dit og vi kjører ofte så nærme som mulig dit vi skal for å slippe å gå. Til og med frem til helsestudioene kjører mange som ønsker å trene.

Og hva gjør myndighetene. De bygger mer og mer veier og legger til rette for mer bilkjøring.
Dette har en helsemessig konsekvens med økt hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, depresjon søvnmangel m.m.

Vi trenger derfor en økt fokus på å legge til rette for økt aktivitet. Det betyr utbygging av mer gang og sykkelveier, mindre trafikk i sentrum av byene, og mer utbygd kollektivtransport slik at flere kan benytte alternativ til bil.

Det ser ikke ut som dagens politikere har ønske om dette. Selv om Indre Østfold vil ha en spredt bebyggelse så må tiltak iverksettes for å gi et alternativ tilbud med mer bygging av gang og sykkelveier, bysykler, tilskudd til elsykker og øke kollektivtivbudet.