Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Fortsatt mulig å ha lave avgifter på elbiler til 2022

EØS-tilsynet Esa godkjente onsdag momsfritaket på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år, fordi de mener det er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

<...
Miljøpartiet De Grønne

Vi resirkulerer bare 2,4 prosent av vårt forbruk

Hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker i Norge hvert år, blir ikke ført tilbake til kretsløpet, viser en fersk analyse.

Ifølge rapporten har Norge et...

Miljøpartiet De Grønne

Norge kan ikke lenger kalle seg verdens beste land

Norge har  i nesten 30 år vært på topp i FNs liste over verdens beste land å bo i. Men nå når også klima og miljø er tatt inn i analysen så sank Norge helt t...

Miljøpartiet De Grønne

Skattepakke er fossilsubsidier

MDG leverer nå inn en klage på regjeringens skattepakke til oljenæringen til ESA-domstolen i Brussel.

Årsaken til klagen er brudd på EØS...

Miljøpartiet De Grønne

Skjerping av asylpolitikken, AP, SP og FrP står sammen om innstramninger

De tre partiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har blitt enige om å fremme ytterligere innstramninger i flyktningpolitikken.

Dette lovfor...

Miljøpartiet De Grønne

Syriske flyktninger, hvorfor vise så liten respekt for andre mennesker

Norge var allerede i mai i 2020 ute med å fortelle at vi skulle ta i mot 50 «sårbare flyktninger fra Hellas med stor sannsynlighets  for å få oppholdstillat...

Nye veier øker trafikken, flere blir bilister, og køene blir ikke borte

Nye veiprosjekter bidrar ikke til mindre køer viser undersøkelser  

Det bygges nye 4 felts veier som aldri før. Regjeringen bevilger rekor...

Biden vil stoppe oljeborring i nord, regjeringen vil fortsette å ta ut olje

Joe Biden som USAs påtroppende president vil ha et midlertidig forbud mot oljeboring i Arktis. Regjerningen svarer at det kommer til å være oljeaktivitet i Barentsh...

Bevar vårt viktige miljø

Artsmangfoldet i kommunen er som i resten av verden under sterkt press. Utbygging og monokulturer som åkre og plantasjeskog gir ensidige biotoper. Skog, vann og jord ...

Lev bedre med sunn mat og god helse

Vi vil redusere helseskader gjennom mindre forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og dagl...