Nyheter

Bevar vårt viktige miljø

Artsmangfoldet i kommunen er som i resten av verden under sterkt press. Utbygging og monokulturer som åkre og plantasjeskog gir ensidige biotoper. Skog, vann og jord ...

Lev bedre med sunn mat og god helse

Vi vil redusere helseskader gjennom mindre forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og dagl...

Det er av jorda vi skal leve av

Jordvernet er i sterkt press over hele landet. Lokalt er det svært uheldig at Løken-jordene i Spydeberg og Sekkelsten i Askim skal bygges ut med alt fra skoler, komm...

Miljøpartiet De Grønne

Skole for alle, dele kunnskap og enkeltmenneskets behov

Vi ønsker en inkluderende læring som tar utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Høye krav til målstyring, testing og rappo...

Hvordan skal vi reise miljøvennlig og med minst mulig belastning på omgivelsene

Vi vil bygge et moderne og utslippsfritt transportsystem i byer, bygder og på tvers av landegrensene. Og ikke minst vil vi bidra til at reisene kan gjennomføres på ...

valgbrosjyre

NÅ ER DET ALVOR

Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren er i ferd med å øke ukontollert som følge av drivhuseffekten.

...

Vi sitter mye mer enn vi tror

4 av 5 nordmenn sitter for mye viser en MMI undersøkelse. Og under 4% av oss beveger oss nok til å følge helsemyndighetenes anbefalinger for aktivitet.

Vilt om rovdyr

Rovviltnemnda for Østfold, Akershus og Hedmark med Trygve Westgård i spissen gjorde et vedtak den 19. juni i år om å skyte alle ulvene i Hobølreviret. Det...

Miljøpartiet De Grønne

KUNSTGRESSBANER AV RESIRKULERTE BILDEKK – ET HELSE OG MILJØPROBLEM?

Visste du at de fleste kunstgressbaner bygges opp av gummigranulater av resirkulerte bildekk? Disse granulatene inneholder en rekke stoffer som kan påvirke brukernes ...

Heliumballonger må forbys 17. mai.

Interpellasjon fra Thomas Bedin (Miljøpartiet de Grønne) om tiltak for å begrense salg av heliumballonger i Hobøl kommune.

...